CELS TEST NEDİR?

Canadian English Language School (CELS) Test, dünyada İngilizce eğitimi alan lise öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini ölçen ve KANADA tarafından onaylı bir testtir.

 
BÖLÜMLER TEST BÖLÜMLERİ SORU SAYILARI TEST SÜRESİ
Dinleme
  • Günlük sohbetleri takip etme
  • Akademik anlatımları takip etme
  • Ders içi diyalogları takip etme
  • Matematiksel Dili kavrayabilme
24 20 dakika
Okuma
  • Kelime bilgisi
  • Grafik yorumlama
  • Akademik testleri anlama
26 50 dakika
       
 
 

CELS TEST FAYDALARI NELERDİR?

...
ÖNCELİKLİ
BAŞVURU
Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programlarına öncelikli başvuru hakkı.
...
SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELİŞİM
Dinleme ve okuma becerilerini ayrı sonuçlar ile gösteren ve ölçen sonuç sistemi.
...
SINAV
RAPORU
Öğrencinin akademik içeriği kavrayabilme becerisini gösteren sınav raporu.
...
SERTİFİKA
HAKKI
Amerika ve Kanada çift diploma programlarına başvuru hakkı.
 
cels test örnek sorular
örnek soruları
görmek için tıklayın »
 

Hedeflenen Beceriler

CELS TEST ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dil yeterliliklerini hem sosyal hem de akademik dilde - ağırlıklı olarak akademik dilde- değerlendirir. Test, okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerilerini ölçer. “Akademik dil” in operasyonel tanımı, okullarda öğrenme hizmetinde kullanılan dildir. CELS TEST i geliştirmek için yapılan araştırmalara dayanarak “akademik dil” kavramı aşağıdakileri kapsar:

Okul Kelime Bilgisi - okulla ilgili faaliyetler için kullanılan kelime ve ifadeler.

Okul Yönetimi Dili - öğretmenlerin ve diğer okul personelinin davranışlarını yönlendirmek için öğrencilere verdiği talimatlar.

İçerik Yönetimi Dili - akademik görevlerin ve sınıfların içeriğini tartışmak için kullanılan genel akademik dil (ör. Tartışma, açıklama ve karşılaştırma).

Konuya Özgü Dil - içerik alanlarındaki fikirleri ifade etmek için kullanılan özel bir akademik dil (ör. Haberleşme, göç, yamuk, molekül).

Akademik Dil Becerileri - akademik görevlerin veya faaliyetlerin altında yatan dil becerileri (örneğin, gerçekleri ve fikirleri açıklama, ayırt etme)..

...
...
...
Dinleme

Dinleme bölümü, öğrencilerin genellikle okul koşullarında bulunan konuşulan İngilizceyi anlama becerisini ölçer. Sorular düz kavrayışın anı sıra çıkarımsal kavrayış becerisini de ölçer. Dinleme bölümünün dört bölümünden her biri aşağıda açıklandığı gibi farklı bir sözlü dil sunar. Dinleme bölümü, öğrencilere yol tarifleri, dinleme metinleri ve test sorularını içeren bir seskaydı kullanılarak yönetilir. Sorular test kitapçığında da yazılıdır. 4. Bölüm (Matematiksel Dili Anlama) hariç tüm bölümler bir kez oynanır. Bu bölüm 2 iki kez oynatılır./p>

 

1. BÖLÜM

GÜNLÜK SOHBETLERİ TAKİP ETME

Bu bölümde öğrencilerin okulda ve günlük hayatta kullanılan dili takip edip edemediklerini ölçen dinleme soruları bulunur.

2. BÖLÜM

AKADEMİK ANLATIMLARI TAKİP ETME

Bu bölümde öğrencilerin sınıfta öğretmenlerin akademik ders anlatımlarını takip edip edemediğini ölçen dinleme soruları bulunur.

 

3. BÖLÜM

DERS İÇİ DİYALOGLARI TAKİP ETME

Sorular, öğrencilerin sınıf benzeri diyaloğun özünü ve ayrıntılarını anlama becerisine odaklanır. Diyaloglar öğretmen ile öğrenci arasında ya da iki öğrenci arasında olabilir.

4. BÖLÜM

MATEMATİKSEL DİLİ KAVRAYABİLME

Bu bölümde öğrencinin matematiksel dili anlayıp anlayamadığını tespit eden sorular bulunur.

 
...
...
Okuma

Okuma bölümü üç bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin akademik kelime bilgisini ve yazılı İngilizceyi anlama becerisini ölçer. Kelime hazinesi basit bir cümle ile test edilir. Metin anlama, öğrencilere çeşitli içerik alanlarından grafik ve ders kitabı benzeri metinler sunarak test edilir. Anlama sorularının türleri ana fikir, detaylar ve kelimeleri içerir. Sorular, çıkarımsal olduğu kadar düz kavrayışı da ölçmektedir.

 

1. BÖLÜM

KELİME BİLGİSİ

Bu bölüm, her birinde eksik kelime olan yedi cümle içerir. Öğrencilerin genel ve içeriğe özgü akademik kelime bilgisini ölçer. Öğrenciler uygun cümleleri seçmek için her cümle içerisindeki ipuçlarını kullanırlar.

2. BÖLÜM

GRAFİK YORUMLAMA

Bu bölümde bir grafik veya tablo hakkında dört anlama sorusu vardır. Öğrencilerin grafik veya tablo şeklinde sunulan bilgileri anlama yeteneklerini ölçer. Sorular; ana fikir ve gerçekler, karşılaştırmalar ve sıralama gibi detaylara odaklanır.

3. BÖLÜM

AKADEMİK METİNLERİ ANLAMA

Bu bölümde üç akademik metin ve beşi her metinle ilgili 15 anlama sorusu vardır. Öğrencilerin metnin ana fikrini ve ayrıntılarını anlama yeteneğini ölçer. Sorular açıkça ifade edilen gerçekleri, karşılaştırmaları, sıralamayı, sebep / sonuç, öngörüleri, duyguları / hisleri, çıkarımına ve anlamaya odaklıdır.

close

SINIFINIZ
DÜNYA OLSUN!

WCEP Türkiye; kültürlerarası becerilere sahip olan, ülkesini yurtdışında doğru temsil eden ve kendi ayakları üzerine daha sağlam basan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor..!

Zaten üye misiniz?
hide show

İşlenecek kişisel verilerinize ilişkin açıklamalarımızı içeren KVKK Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

close
hide show
Parolamı Unuttum
Henüz üye değil misiniz? Hemen Üye Olun!
close
close
Gönder